Изчисли цена

2,00 лв./км. до 10 км., 1,50 лв./км. след това, минимална цена на курс - 8,00 лв.

Време за изчакване - безплатно до 15 мин., след това по 0,40 лв./мин.
Приблизителна дистанция: 0 км.
Приблизителна цена: 0.00 лв.