Изчисли цена

2,00 лв./км., минимална цена на курс - 20,00 лв. (включва 5 км.)

Време за изчакване - безплатно до 10 мин., след това по 0,50 лв./мин.
Приблизителна дистанция: 0 км.
Приблизителна цена: 0.00 лв.