Изчисли цена

2,00 лв./км., минимална цена на курс - 16,00 лв. (включва 8 км.)

Време за изчакване - безплатно до 10 мин., след това по 0,50 лв./мин.
Приблизителна дистанция: 0 км.
Приблизителна цена: 0.00 лв.